RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.10.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zarządzenie Nr 0050.50.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 18 października 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok

Zarządzenia Wójta Gminy 2018 - 2019

Zarządzenie Nr 0050.49.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.47.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 20 września 2018r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla zadania pn. "Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zarządzenie Nr 0050.46.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 20 września 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.44.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.41.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.40.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 10 lipca 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Lubanie

Zarządzenie Nr 0050.38.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w gminie Lubanie, w miejscowości Probostwo Dolne, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 15/18 o powierzchni 0,1100 ha oraz w sprawie przyjęcia regulaminu przeprowadzenia przetargu.


Zarządzenie Nr 0050.37.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubanie, położonej w obrębie ewidencyjnym Probostwo Dolne, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 15/20, objęta księgą wieczystą nr WL1W/00089979/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy we Włocławku.

Zarządzenie Nr 0050.36.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.35.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie wyzanczenia wspólnego inspektora ochrony danych osobowych.

Zarządzenie Nr 0050.34.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lubanie

Zarządzenie Nr 0050.32.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych o wartości poniżej 30 tys. euro dla Projektu pn. "Zwiększenie liczby miejsc wraz z poprawą jakości usług edukacyjnych w placówkach przedszkolnych na terenie gminy Lubanie".

Zarządzenie Nr 0050.31.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie powołania interdyscyplinarnej jednostki realizującej projekt pn. "Zwiększenie liczby miejsc wraz z poprawą jakości usług edukacyjnych w placówkach przedszkolnych na terenie gminy Lubanie".

Zarządzenie Nr 0050.27.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 13 czerwca 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze.

Zarządzenie Nr 0050.22.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu za 2017 rok

załączniki:

bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017

dodatkowe informacje i objaśnienia

rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r.

wprowadzenie do sprawozdania rocznego

zestawienia zmian w funduszu jednostki

Zarządzenie Nr 0050.21.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaniu za 2017 rok

załączniki:

bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017

dodatkowe informacje i objaśnienia

rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r.

wprowadzenie do sprawozdania rocznego

zestawienia zmian w funduszu jednostki

Zarządzenie Nr 0050.19.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2018 rok

Zarządzenie NR 0050.16.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie podania publicznej wiadomości informacji.

Zarządzenie NR 0050.15.2018 WÓJTA GMINY LUBANIE z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubaniena 2018 rok.

Zarządzenie Nr 0050.13.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubanie - Przeginia oraz trybu opracowania i zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019.

Załącznik nr. 1 do Zarządzenia nr 0050.11.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 28.03.2018r.

Zarządzenie NR 0050.10.2018 WÓJTA GMINY LUBANIE z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Zarządzenie nr 0050.6.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czynszu za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich położonych na terenie gminy Lubanie

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2018 WÓJTA GMINY LUBANIE z dnia 2 stycznia 2018r.Opublikował: Piotr Rolirad
Publikacja dnia: 04.10.2018
Podpisał: Piotr Rolirad
Dokument z dnia: 02.01.2018
Dokument oglądany razy: 1 924
@ws1.kpsi.pl