RSS
A A A
SmodBIP

Zarządzenia Wójta Gminy 2020 - 2021

Zarządzenie Nr 0050.43.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 9 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konsultacji "Rocznego programu współpracy gminy Lubanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Zarządzenie Nr 0050.41.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.40.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności

Zarządzenie Nr 0050.39.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmiany planu kontroli zarządczej na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.38.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 14 września 2020 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu Gminy Lubanie na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.37.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie  zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.36.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Ustroniu

Zarządzenie Nr 0050.27.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie publikowania informacji

Zarządzenie Nr 0050.25.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie określenia wzorów wniosków i umowy o dofinansowanie w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubanie na realizację zadania w ramach pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn. "Złap deszczówkę".

Zarządzenie Nr 0050.24.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.23.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 30 czerwca 2020 rok w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.22.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 26 czerwca 2020 rok w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.21.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 10 czerwca 2020 rok w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Lubanie

Zarządzenie Nr 0050.20.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 9 czerwca 2020 rok w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.18.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 29 maja 2020 rok w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.17.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Gminnego Osrodka Kultury w Lubaniu za 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.16.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaniu za 2019 roku

Zarządzenie Nr 0050.15A.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej 190170C od km 0+005 do km 0+125 oraz Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 190148C od km 0+000 do km 0+728" w ramach dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zarządzenie Nr 0050.14.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 30 kwietnia 2020 rok uw sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Lubanie

Zarządzenie Nr 0050.11.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.10.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości onformacji

Zarządzenie Nr 0050.9.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 31 marca  2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2020 WÓJTA GMINY LUBANIE z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.5.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji zadań własnych w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Lubanie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.3.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Lubanie jest organem prowadzącym.

Zarządzenie Nr 0050.2.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych w zakresie rozwoju sportu w 2020 roku na terenie Gminy Lubanie.

Zarządzenie Nr 0050.1.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania niektórych zmian w planie wydatków budżetowych oraz zaciągania zaobowiązań w 2020 rokuOpublikował: Piotr Rolirad
Publikacja dnia: 09.10.2020
Podpisał: Piotr Rolirad
Dokument z dnia: 08.01.2020
Dokument oglądany razy: 2 995
@ws1.kpsi.pl