RSS
A A A
SmodBIP

WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015

Plakaty informacyjne Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące techniki głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

Technika głosowania - Wybory do Senatu RP

Technika głosowania - Wybory do Sejmu RP


Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej o technice głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM (język polski migowy)

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT (język polski migowy)


Art. 28. Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

§ 1. Wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy:
1) właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo
2) w której czasowo przebywa.

§ 2. Przepisu § 1 pkt 2 nie stosuje się w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta.

§ 3. W wyborach uzupełniających do Senatu przepis § 1 pkt 2 ma zastosowanie tylko do wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadza się wybory uzupełniające.

§ 4. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego na obszarze gminy.

§ 5. We wniosku, o którym mowa w § 1, podaje się dane wymienione w art. 26 § 7 i 8.


Linki do strony Państwowej Komisji Wyborczej zawierającej listy kandydatów na posłów do sejmu RP oraz kandydatów na senatorów

- link z kandydatami do Sejmu RP okręg Nr 5

- link z kandydatami do Senatu RP okręg 13


Wójt Gminy Lubanie informuję, że w dniu 05 października 2015 roku o godz. 10:00 w sali nr 7 Urzędu Gminy w Lubaniu odbędzie się losowanie do Obwodowych Komisji Wyborczych.

 Informacja o miejscu i czasie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych będą przyjmowane do dnia 02 października 2015r. w pok. nr 2 Urzędu Gminy Lubanie, Lubanie 28A, 87-732 Lubanie,
w godzinach pracy urzędu tj. w:

poniedziałki, środy i czwartki w godz. od 7.30 do 15.30,
wtorki od godz. 7.30 do 17.00
piątki od godz. 7.30 do 14.00



Opublikował: Piotr Rolirad
Publikacja dnia: 20.10.2015
Podpisał: Piotr Rolirad
Dokument z dnia: 18.09.2015
Dokument oglądany razy: 3 094
@ws1.kpsi.pl