RSS
A A A
SmodBIP

Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014

 INFORMACJA

o wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

1. Głosowanie w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zostanie przeprowadzone w dniu 25 maja 2014r.

2. Lokale wyborcze w dniu głosowania czynne będą w godz. 7.00 - 21.00. Obwody głosowania na terenie gminy znajdują się w miejscowościach:

- OKW Nr 1       Świetlica wiejska w Gąbinku

- OKW Nr 2       Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu

- OKW Nr 3      Szkoła Podstawowa w Lubaniu

- OKW Nr 4      Szkoła Podstawowa w Przywieczerzynie

- OKW Nr 5     Świetlica wiejska w Ustroniu

3. Na terenie Gminy Lubanie wyznacza się lokal wyborczy Nr 3 dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz głosowania korespondencyjnego.

4. W terminie do 12 maja 2014r. wyborca niepełnosprawny może złożyć wniosek do Urzędu Gminy w celu dopisania na listę wyborców w lokalu wyborczym Nr 3 dostosowanym dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanym w Szkole Podstawowej w Lubaniu.

5. Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do Wójta Gminy w terminie do dnia 5 maja 2014r.

6. Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do glosowania sporządzonej w alfabecie Braille"a. Zamiar głosowania przy użyciu nakładki należy zgłosić Wójtowi Gminy w terminie do 12 maja 2014r.

7. Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy w dniu głosowania ukończą 75 lat mają prawo głosować za pośrednictwem pełnomocnika. Zamiar głosowania za pośrednictwem pełnomocnika wyborca winien zgłosić Wójtowi Gminy najpóźniej do dnia 15 maja 2014r.

8. Informacje o przeprowadzanych wyborach na posłów do Parlamentu Europejskiego, w tym dla osób niepełnosprawnych, będą udzielane w Urzędzie Gminy Lubanie w pok. nr 2 w godzinach urzędowania lub telefonicznie pod numerem (54) 251-33-12.

 Wójt Gminy Lubanie

Śławomir Piernikowski


                                     SKŁADY  OBWODOWYCH  KOMISJI  WYBORCZYCH

   OKW NR 1 - Świrtlica Wiejska w Gąbinku

1. Grażyna Wawrzonkowska

2. Wiesław Ladorudzki

3. Jolanta Niżyńska

4. Karolina Ambrożewicz

5. Danuta Jaskulska

6. Barbara Zielińska

7.Małgorzata Zielińska

8. Dominika Nastachowska

9. Janusz Lambarski

   OKW Nr 2 - Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu

1. Katarzyna Ferner

2. Beata Celmer

3. Krystian Puchalski

4. Bartłomiej Krzyżanowski

5. Katarzyna Chlebosz

6. Daniel Szczerbiak

7. Małgorzata Cierpisz

8. Krystian Cichowlas

9. Karolina Dębczyńska

    OKW Nr 3 -Szkoła Podstawowa w Lubaniu

1. Romualda Możdżeń

2. Bartosz Głowacki

3. Andrzej Słomczewski

4. Zbigniew Mańkowski

5. Elżbieta Bednarek

6. Olga Wiśniewska

7. Magdalena Mamrot

8. Karolina Zakrzewska

9. Izabela Gawrońska

    OKW Nr 4 - Szkoła Podstawowa w Przywieczerzynie

1. Patrycja Rutkowska

2. Dariusz Kurdubski

3. Anna Mroczkowska

4. Daria Gajdzińska

5. Agnieszka Maderak

6. Ewa Cichowlas

7. Małgorzata Budzyńska

8. Kamila Hołtyn

9. Laura Andrzejczak

    OKW Nr 5 - Świetlica Wiejska w Ustroniu

1. Konrad Zakrzewski

2. Marlena Makowska

3. Kinga Stanisławska

4. Magdalena Kleparska

5. Elżbieta Rutkowska

6. Iwona Kokowicz

7. Pamela Wiśniewska

8. Barbara Boś

9. Marlena ŚwieczkowskaOpublikował: Jerzy Chudzyński
Publikacja dnia: 06.05.2014
Podpisał: Jerzy Chudzyński
Dokument z dnia: 28.04.2014
Dokument oglądany razy: 4 525
@ws1.kpsi.pl