RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 14.06.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zarządzenie Nr 0050.19.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2018 rok

Zarządzenia Wójta Gminy 2018 - 2019

Zarządzenie Nr 0050.27.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 13 czerwca 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze.

Zarządzenie Nr 0050.22.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu za 2017 rok

załączniki:

bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017

dodatkowe informacje i objaśnienia

rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r.

wprowadzenie do sprawozdania rocznego

zestawienia zmian w funduszu jednostki

Zarządzenie Nr 0050.21.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaniu za 2017 rok

załączniki:

bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017

dodatkowe informacje i objaśnienia

rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r.

wprowadzenie do sprawozdania rocznego

zestawienia zmian w funduszu jednostki

Zarządzenie Nr 0050.19.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2018 rok

Zarządzenie NR 0050.16.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie podania publicznej wiadomości informacji.

Zarządzenie NR 0050.15.2018 WÓJTA GMINY LUBANIE z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubaniena 2018 rok.

Zarządzenie Nr 0050.13.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubanie - Przeginia oraz trybu opracowania i zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019.

Załącznik nr. 1 do Zarządzenia nr 0050.11.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 28.03.2018r.

Zarządzenie NR 0050.10.2018 WÓJTA GMINY LUBANIE z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Zarządzenie nr 0050.6.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czynszu za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich położonych na terenie gminy Lubanie

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2018 WÓJTA GMINY LUBANIE z dnia 2 stycznia 2018r.Opublikował: Piotr Rolirad
Publikacja dnia: 14.06.2018
Podpisał: Piotr Rolirad
Dokument z dnia: 02.01.2018
Dokument oglądany razy: 1 052
@ws1.kpsi.pl