RSS
A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: Zarządzenia Wójta Gminy 2018 - 2019

Wersja z dnia: 10.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.72.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 11 grudnia 2019r.

Wersja z dnia: 09.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie nr 0050.77.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 23 .12.2019 roku w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2020 rok

Wersja z dnia: 23.12.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie nr 0050.75.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 23 .12.2019 roku w sprawie powołania komisji ds. rozpatrzenia ofert w celu zlecenia organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wykonującym zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Lubanie w 2020r.

Wersja z dnia: 11.12.2019
Powód wprowadzenia zmian: zarządzenie

Wersja z dnia: 10.12.2019
Powód wprowadzenia zmian: jm,jjhmj

Wersja z dnia: 09.12.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie nr 0050.67.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2020-2027

Wersja z dnia: 28.11.2019
Powód wprowadzenia zmian: gdfgf

Wersja z dnia: 14.11.2019
Powód wprowadzenia zmian: vffrvgvftrv

Wersja z dnia: 07.11.2019
Powód wprowadzenia zmian: gfgfg

Wersja z dnia: 07.11.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie nr 0050.63.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 31 października 2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2019 rok

Wersja z dnia: 29.10.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie nr 0050.64.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 4 listopada 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lubanie

Wersja z dnia: 28.10.2019
Powód wprowadzenia zmian: dfvgd

Wersja z dnia: 16.10.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie nr 0050.61.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 22 października 2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2019 rok

Wersja z dnia: 04.10.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie nr 0050.59.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 10 października 2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2019 rok

Wersja z dnia: 27.09.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie nr 0050.58.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2019 rok

Wersja z dnia: 27.09.2019
Powód wprowadzenia zmian: ghfrghftrgh

Wersja z dnia: 24.09.2019
Powód wprowadzenia zmian: dfgdfgd

Wersja z dnia: 20.09.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie nr 0050.55.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 20 września 2019r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej

Wersja z dnia: 20.09.2019
Powód wprowadzenia zmian: rerr

Wersja z dnia: 05.09.2019
Powód wprowadzenia zmian: rgggrgr

Wersja z dnia: 05.09.2019
Powód wprowadzenia zmian: gdfgdfg

Wersja z dnia: 21.08.2019
Powód wprowadzenia zmian: rgfrgr

Wersja z dnia: 06.08.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie nr 0050.45.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 5 sierpnia 2019r. w sprawie

Wersja z dnia: 30.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: gfg

Wersja z dnia: 30.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie nr 0050.42.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2019 rok

Wersja z dnia: 24.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: kyhk

Wersja z dnia: 24.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: dfef

Wersja z dnia: 16.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: dvdv

Wersja z dnia: 15.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.33.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2019 rok

Wersja z dnia: 15.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.39.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lubanie

Wersja z dnia: 13.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.36.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 5 lipca 2019r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Wersja z dnia: 03.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: Sbf

Wersja z dnia: 25.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: yyy

Wersja z dnia: 25.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.30.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Urzędu Gminy Lubanie w związku z wysokimi temperaturami powietrza.

Wersja z dnia: 17.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.30.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Urzędu Gminy Lubanie w związku z wysokimi temperaturami powietrza.

Wersja z dnia: 03.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: W dniu 18.06.2019 w godz. 9.30-13.30 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej LUBANIE 6

Wersja z dnia: 30.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.27.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Wersja z dnia: 17.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.25.2119 Wójta Gminy Lubanie z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

Wersja z dnia: 17.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.25.2119 Wójta Gminy Lubanie z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

Wersja z dnia: 15.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.24.2119 Wójta Gminy Lubanie z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji

Wersja z dnia: 06.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.19.2119 Wójta Gminy Lubanie z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w 2019 roku

Wersja z dnia: 30.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: cfcec

Wersja z dnia: 29.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.18.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji przetarfowej oraz w sprawie Regulaminu Komisji Przetargowej

Wersja z dnia: 24.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.19.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2019 rok

Wersja z dnia: 15.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.15.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w 2019 roku

Wersja z dnia: 10.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.14.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2019 rok

Wersja z dnia: 09.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.12.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego DAF z wyposażeniem, stanowiącego własność Gminy Lubanie

Wersja z dnia: 03.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2019 WÓJTA GMINY LUBANIE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Wersja z dnia: 25.03.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.8.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 28 luty 2019 roku w sprawie zmiany bidżetu Gminy Lubanie na 2019 rok

Wersja z dnia: 25.03.2019
Powód wprowadzenia zmian: uju

Wersja z dnia: 06.03.2019
Powód wprowadzenia zmian: othh

Wersja z dnia: 21.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.7.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 15 luty 2019 roku w sprawie zmiany bidżetu Gminy Lubanie na 2019 rok

Wersja z dnia: 19.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.7.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 15 luty 2019 roku w sprawie zmiany bidżetu Gminy Lubanie na 2019 rok

Wersja z dnia: 19.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.6.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 14 luty 2019 roku w sprawie przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubanie, położonej w obrębie ewidencyjnym Probostwo Dolne, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 15/19 objęta księgą wieczystą nr WL1W/00089979/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy we Włocławku.

Wersja z dnia: 06.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie nr 0050.3.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych oraz zaciągania zobowiązań w 2018 roku

Wersja z dnia: 06.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: yyy

Wersja z dnia: 05.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.3.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawi

Wersja z dnia: 11.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.3.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina jest organem prowadzącym.

Wersja z dnia: 11.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.62.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2018 rok

Wersja z dnia: 31.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.64.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie powołania komisji ds. rozpatrzenia ofert w celu zlecenia organizacją pozarządowym i innym podmiotom wykonującym zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Lubanie w 2019 roku.

Wersja z dnia: 11.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.59.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Wersja z dnia: 07.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.59.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Wersja z dnia: 21.11.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.56.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2019 rok

Wersja z dnia: 21.11.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie nr 0050.5A.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynnościw postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającymna rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Lubanie jest organem prowadzącym

Wersja z dnia: 19.11.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.49.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok

Wersja z dnia: 08.11.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.55.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027

Wersja z dnia: 05.11.2018
Powód wprowadzenia zmian: g

Wersja z dnia: 05.11.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.45.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 12 września 2018r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu Gminy Lubanie na 2019 rok

Wersja z dnia: 05.11.2018
Powód wprowadzenia zmian: zarz 52/18

Wersja z dnia: 31.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.50.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 18 października 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok

Wersja z dnia: 31.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: jkjjj

Wersja z dnia: 24.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: zarz

Wersja z dnia: 04.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.50.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 18 października 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok

Wersja z dnia: 02.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.46.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 20 września 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok

Wersja z dnia: 27.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.47.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 20 września 2018r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla zadania pn. "Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wersja z dnia: 06.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.44.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok

Wersja z dnia: 20.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.41.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok

Wersja z dnia: 24.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.41.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok

Wersja z dnia: 19.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: zarz

Wersja z dnia: 10.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.41.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok

Wersja z dnia: 06.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: zarfzadzenie 36a 2018

Wersja z dnia: 06.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: zarzadzenie 37 i 38 2018

Wersja z dnia: 04.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.35.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie wyzanczenia wspólnego inspektora ochrony danych osobowych.

Wersja z dnia: 04.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.31.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie powołania interdyscyplinarnej jednostki realizującej projekt pn. "Zwiększenie liczby miejsc wraz z poprawą jakości usług edukacyjnych w placówkach przedszkolnych na terenie gminy Lubanie".

Wersja z dnia: 03.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: zz

Wersja z dnia: 03.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.34.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lubanie

Wersja z dnia: 03.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: zarządzenie z dnia 22 czerwca 2018

Wersja z dnia: 26.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.34.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie wyzanczenia wspólnego inspektora ochrony danych osobowych.

Wersja z dnia: 15.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: zzz

Wersja z dnia: 14.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.19.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2018 rok

Wersja z dnia: 13.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: ggg

Wersja z dnia: 29.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.27.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 13 czerwca 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze.

Wersja z dnia: 21.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: gok i biblioteka

Wersja z dnia: 08.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.19.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2018 rok

Wersja z dnia: 08.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.13.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubanie - Przeginia oraz trybu opracowania i zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019.

Wersja z dnia: 07.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie NR 0050.16.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie podania publicznej wiadomości informacji.

Wersja z dnia: 24.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie NR 0050.15.2018 WÓJTA GMINY LUBANIE z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubaniena 2018 rok.

Wersja z dnia: 24.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: zazrz

Wersja z dnia: 24.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: zarzadzenie nr 12.2018

Wersja z dnia: 24.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: błąd

Wersja z dnia: 16.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Załącznik nr. 1 do Zarządzenia nr 0050.11.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 28.03.2018r.

Wersja z dnia: 13.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie nr 0050.6.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czynszu za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich położonych na terenie gminy Lubanie

Wersja z dnia: 20.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2018 WÓJTA GMINY LUBANIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Wersja z dnia: 16.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: zarzadzenie nr 9/2018

Wersja z dnia: 13.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: nr 8.2018

Wersja z dnia: 15.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: zarządzenie nr 7.2018

Wersja z dnia: 09.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: zarządzenie 4.2018

Wersja z dnia: 08.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: BLAD

Wersja z dnia: 08.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2017 WÓJTA GMINY LUBANIE z dnia 148grudnia 2017r.

@ws1.kpsi.pl