RSS
A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: Zarządzenia Wójta Gminy 2018 - 2019

Wersja z dnia: 13.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie nr 0050.6.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czynszu za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich położonych na terenie gminy Lubanie

Wersja z dnia: 20.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2018 WÓJTA GMINY LUBANIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Wersja z dnia: 16.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: zarzadzenie nr 9/2018

Wersja z dnia: 13.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: nr 8.2018

Wersja z dnia: 15.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: zarządzenie nr 7.2018

Wersja z dnia: 09.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: zarządzenie 4.2018

Wersja z dnia: 08.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: BLAD

Wersja z dnia: 08.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2017 WÓJTA GMINY LUBANIE z dnia 148grudnia 2017r.

@ws1.kpsi.pl