RSS
A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: Zarządzenia Wójta Gminy 2020 - 2021

Wersja z dnia: 06.10.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.41.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 30 września 2020 roku w sprawi

Wersja z dnia: 01.10.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.40.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 30 września 2020 roku w sprawi

Wersja z dnia: 01.10.2020
Powód wprowadzenia zmian: ghfrhg

Wersja z dnia: 23.09.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.38.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 14 września 2020 roku w sprawie

Wersja z dnia: 04.09.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.38.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 14 września 2020 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu Gminy Lubanie na 2021 rok

Wersja z dnia: 01.09.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.36.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie

Wersja z dnia: 31.08.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.27.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie

Wersja z dnia: 26.08.2020
Powód wprowadzenia zmian: grg

Wersja z dnia: 26.08.2020
Powód wprowadzenia zmian: sfdsfdf

Wersja z dnia: 05.08.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.20.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 9 czerwca 2020 rok w sprawie

Wersja z dnia: 28.07.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.16.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie

Wersja z dnia: 07.07.2020
Powód wprowadzenia zmian: cvdvdv

Wersja z dnia: 16.06.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.20.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 9 czerwca 2020 rok w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2020 rok

Wersja z dnia: 03.06.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.20.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 9 czerwca 2020 rok w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2020 rok

Wersja z dnia: 03.06.2020
Powód wprowadzenia zmian: jy

Wersja z dnia: 03.06.2020
Powód wprowadzenia zmian: wdfwfd

Wersja z dnia: 05.05.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.18.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 29 maja 2020 rok w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2020 rok

Wersja z dnia: 29.04.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.14.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 30 kwietnia 2020 rok uw sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Lubanie

Wersja z dnia: 28.04.2020
Powód wprowadzenia zmian: gugu

Wersja z dnia: 21.04.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.11.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2020 rok

Wersja z dnia: 06.04.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.10.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości onformacji

Wersja z dnia: 06.04.2020
Powód wprowadzenia zmian: ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2020 WÓJTA GMINY LUBANIE z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Wersja z dnia: 03.02.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.9.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2020 rok

Wersja z dnia: 28.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.5.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji zadań własnych w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Lubanie na 2020 rok

Wersja z dnia: 24.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.3.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Lubanie jest organem prowadzącym.

Wersja z dnia: 08.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.1.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania niektórych zmian w planie wydatków budżetowych oraz zaciągania zaobowiązań w 2020 roku

Wersja z dnia: 08.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 0050.2.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych w zakresie rozwoju sportu w 2020 roku na terenie Gminy Lubanie.

@ws1.kpsi.pl