RSS
A A A
SmodBIP

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego

Lubanie, dnia 2 marca 2020 r.

RG.0012.4.2.2020


Zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego, które odbędzie się dnia 10 marca 2020 roku ( wtorek ) o godz. 1500 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu.
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie posiedzenia.
2. Omówienie sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem oraz zapoznanie się z bieżącym funkcjonowaniem NZOZ „Intermed” w tym z informacją o szczepieniach dzieci oraz higienie szkolnej.
3.Zaopiniowanie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” na 2020 rok oraz przyjęcie informacji z realizacji programu za rok 2019.
4.Analiza funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie za rok 2019.
5.Sprawy bieżące.
6.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej

i Porządku Publicznego

Izabela Zakrzewska

Protokół Nr 3/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego z dnia 25 czerwca 2019 r.

Protokół Nr 2/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Protokół Nr 1/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego z dnia 5 lutego 2019 r.

Protokół Nr 5/18 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego z dnia 24 maja 2018 r.

Protokół Nr 4/18 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego z dnia 10 kwietnia 2018 r.

Protokół Nr 1/18 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego z dnia 15 stycznia 2018 r.Opublikował: Piotr Rolirad
Publikacja dnia: 03.03.2020
Podpisał: Piotr Rolirad
Dokument z dnia: 01.02.2018
Dokument oglądany razy: 1 471
@ws1.kpsi.pl