RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 28.07.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zarządzenie Nr 0050.16.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie

Zarządzenia Wójta Gminy 2020 - 2021

Zarządzenie Nr 0050.27.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie publikowania informacji

Zarządzenie Nr 0050.23.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 30 czerwca 2020 rok w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.22.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 26 czerwca 2020 rok w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.20.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 9 czerwca 2020 rok w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.18.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 29 maja 2020 rok w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.17.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Gminnego Osrodka Kultury w Lubaniu za 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.16.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaniu za 2019 roku

Zarządzenie Nr 0050.14.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 30 kwietnia 2020 rok uw sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Lubanie

Zarządzenie Nr 0050.11.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.10.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości onformacji

Zarządzenie Nr 0050.9.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 31 marca  2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2020 WÓJTA GMINY LUBANIE z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.5.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji zadań własnych w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Lubanie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.3.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Lubanie jest organem prowadzącym.

Zarządzenie Nr 0050.2.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych w zakresie rozwoju sportu w 2020 roku na terenie Gminy Lubanie.

Zarządzenie Nr 0050.1.2020 Wójta Gminy Lubanie z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania niektórych zmian w planie wydatków budżetowych oraz zaciągania zaobowiązań w 2020 rokuOpublikował: Piotr Rolirad
Publikacja dnia: 28.07.2020
Podpisał: Piotr Rolirad
Dokument z dnia: 08.01.2020
Dokument oglądany razy: 1 033
@ws1.kpsi.pl