RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.10.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja treści

WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015

Plakaty informacyjne Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące techniki głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

Technika głosowania - Wybory do Senatu RP

Technika głosowania - Wybory do Sejmu RP


Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej o technice głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM (język polski migowy)

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT (język polski migowy)


art. 37a Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

§ 1. Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:
1) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;
2) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, w tym o lokalach, o których mowa w art. 16 § 1 pkt 3;
3) warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w obwodzie głosowania, o którym mowa w art. 28 § 1;
4) terminie wyborów oraz godzinach głosowania;
5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;
6) warunkach oraz formach głosowania.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1, przekazuje wójt lub upoważniony przez niego pracownik urzędu gminy w godzinach pracy urzędu, w tym telefonicznie, lub w drukowanych materiałach informacyjnych przesyłanych na wniosek wyborcy niepełnosprawnego, w tym w formie elektronicznej.

§ 3. Informacje, o których mowa w § 1, są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu po podaniu przez wyborcę jego nazwiska, imienia (imion) oraz adresu stałego zamieszkania.

§ 4. Informacje, o których mowa w § 1, wójt podaje również niezwłocznie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.


Linki do strony Państwowej Komisji Wyborczej zawierającej listy kandydatów na posłów do sejmu RP oraz kandydatów na senatorów

- link z kandydatami do Sejmu RP okręg Nr 5

- link z kandydatami do Senatu RP okręg 13


Wójt Gminy Lubanie informuję, że w dniu 05 października 2015 roku o godz. 10:00 w sali nr 7 Urzędu Gminy w Lubaniu odbędzie się losowanie do Obwodowych Komisji Wyborczych.

 Informacja o miejscu i czasie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych będą przyjmowane do dnia 02 października 2015r. w pok. nr 2 Urzędu Gminy Lubanie, Lubanie 28A, 87-732 Lubanie,
w godzinach pracy urzędu tj. w:

poniedziałki, środy i czwartki w godz. od 7.30 do 15.30,
wtorki od godz. 7.30 do 17.00
piątki od godz. 7.30 do 14.00Opublikował: Piotr Rolirad
Publikacja dnia: 19.10.2015
Podpisał: Piotr Rolirad
Dokument z dnia: 18.09.2015
Dokument oglądany razy: 917
@ws1.kpsi.pl