RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 07.09.2018 10:34 z powodu:

 zdublowane ogłoszenie

Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – wypoczynkowe w miejscowości Sarnówka

Nie podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, nierozstrzygnięty

@ws1.kpsi.pl