RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 10.06.2015 12:50 z powodu:

  błąd na serwerze - zdublowana pozycja

Modernizacja i remont drogi gminnej Kałęczynek – Sarnówka od km 0+000 do km 1+230

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, unieważniony

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami.pdf

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1.pdf

Kosztorys ofertowy - Załącznik Nr 2.doc

Załącznik Nr 3 i 4 - wersja edytowalna.doc

Uwaga! Dokumentacja projektowa obowiązuje w części dot. odcinka od km 0+000 do km 1+230

Dokumenatcja projektowa.rar

Pytanie do SIWZ i wyjaśnienie treści

wyjaśnienie treści siwz.pdf

Ogłoszenia:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (02.07.2013 13:00)
  2. Informacja o wyborze oferenta (19.07.2013 09:49)
Opublikował: Jerzy Chudzyński
Publikacja dnia: 02.07.2013 12:58
Dokument oglądany razy: 7373
Podlega Ustawie
 
@ws1.kpsi.pl