RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 10.06.2015 13:02 z powodu:

  błąd na serwerze - zdublowana pozycja

Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Lubanie

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, unieważniony


Ogłoszenie:

ogłoszenie o zamówieniu

bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=95157&rok=2013-05-29

Opublikował: Jerzy Chudzyński
Data publikacji: 29.05.2013 16:44
Ostatnie zmiany: 31.05.2013 07:56
To jest ogłoszenie do przetargu
Dokument oglądany razy: 13105
 
@ws1.kpsi.pl