RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 23.03.2017 09:57 z powodu:

 archiwum

Przebudowa ścieżki rowerowej wraz ze szlakiem pieszym w miejscowości Mikanowo od km 0+000 do km 0+370 oraz Rozbudowa placu rekreacyjno – wypoczynkowego w Lubaniu

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty

userfiles/SIWZ.pdf

userfiles/Załącznik nr 1A - Specyfikacja Techniczna(1).pdf

userfiles/Załacznik nr 1B - Specyfikacja Techniczna.pdf

userfiles/Załącznik 2A - Kosztorys ofertowy.doc

userfiles/Załacznik nr 2B - Kosztorys ofertowy.doc

userfiles/Załącznik Nr 3 - formularz ofertowy(1).doc

userfiles/Załącznik nr 4 - wykaz kadry technicznej(1).doc

userfiles/Załącznik nr 5 - wykaz wykoannych robót(1).doc

userfiles/Załącznik nr 6 - wykaz prac przeznaczonych do podwykonania(1).doc

userfiles/Załącznik nr 7 - oświadczenie o udzielonej gwarancji(1).doc

userfiles/Załącznik nr 8 - upoważnienie(1).doc

userfiles/Załącznik nr 9 - oświadczenie w trybie art_ 22 ust_ 1.pdf

userfiles/Załącznik Nr 10 - oświadczenie w trybie art_ 24 ust_ 1.pdf

userfiles/Załącznik Nr 11 - oświadczenie w trybie art 24 ust_ 1, pkt_ 2.pdf

userfiles/Załącznik Nr 12 - wzór umowy.pdf

userfiles/OPIS TECHNICZNY - ścieżka rowerowa i szlak pieszy.pdf

userfiles/Rys1a -ścieżka i szlak pieszy.pdf

userfiles/rys2a -ścieżka i szlak pieszy.pdf

userfiles/rys3a -ścieżka i szlak pieszy.pdf

userfiles/rys4a -ścieżka i szlak pieszy.pdf

userfiles/rys5a -ścieżka i szlak pieszy.pdf

userfiles/OPIS TECHNICZNY - plac rekreacyjno - wypoczynkowy.pdf

userfiles/rys1b-plac rekreacyjno-wypoczynkowy.PDF

userfiles/rys2b-plac rekreacyjno-wypoczynkowy.jpg

userfiles/rys3b-plac rekreacyjno-wypoczynkowy.PDF

userfiles/rys4b-plac rekreacyjno-wypoczynkowy.PDF

userfiles/rys5b-plac rekreacyjno-wypoczynkowy.PDF

userfiles/rys6b-plac rekreacyjno-wypoczynkowy.PDF

userfiles/rys7b-plac rekreacyjno-wypoczynkowy.PDF

Ogłoszenia:

  1. Ogłoszenie o wyborze wykonawcy (13.06.2011 10:06)
  2. Ogłoszenie o zamówieniu (13.06.2011 10:07)
Opublikował: Jerzy Chudzyński
Publikacja dnia: 26.05.2011 13:07
Dokument oglądany razy: 8440
Podlega Ustawie
 
@ws1.kpsi.pl