RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 10.06.2015 13:04 z powodu:

  błąd na serwerze - zdublowana pozycja

Remont i modernizacja drogi gminnej Zosin – Tadzin gmina Lubanie

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

Załącznik nr 1 - SST.pdf

Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy.doc

Załącznik Nr 3 - formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 4 - wykaz kadry technicznej.doc

Załącznik nr 5 - wykaz wykoannych robót.doc

Załącznik nr 6 - wykaz prac przeznaczonych do podwykonania.doc

Załącznik nr 7 - oświadczenie o udzielonej gwarancji.doc

Załącznik nr 8 - upoważnienie.doc

Załącznik nr 9 - oświadczenie w trybie art_ 22 ust_ 1.pdf

Załącznik Nr 10 - oświadczenie w trybie art_ 24 ust_ 1.pdf

Załącznik Nr 11 - oświadczenie w trybie art 24 ust_ 1, pkt_ 2.pdf

Załącznik Nr 12 - wzór umowy.pdf

Załącznik nr 13.doc

projekt budowlany.pdf

zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i odpowiedź.pdf

Ogłoszenia:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (04.07.2012 14:35)
  2. Informacja o wyborze oferenta (25.07.2012 08:24)
Opublikował: Jerzy Chudzyński
Publikacja dnia: 04.07.2012 14:35
Dokument oglądany razy: 8956
Podlega Ustawie
 
@ws1.kpsi.pl