RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 10.06.2015 13:02 z powodu:

  błąd na serwerze - zdublowana pozycja

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Probostwo Dolne

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

Załącznik nr 1 - specyfikacja techniczna.rar

Załącznik nr 2 - kosztorys ofertowy.rar

Załącznik Nr 3 - formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 4 - wykaz wykoannych robót.doc

Załącznik nr 5 - wykaz prac przeznaczonych do podwykonania.doc

Załącznik nr 6 - oświadczenie o udzielonej gwarancji.doc

Załącznik nr 7 - upoważnienie.doc

Załącznik nr 8 - oświadczenie w trybie art_ 22 ust_ 1.pdf

Załącznik Nr 9- oświadczenie w trybie art_ 24 ust_ 1.pdf

Załącznik Nr 10 - oświadczenie w trybie art 24 ust_ 1, pkt_ 2.pdf

Załącznik Nr 11 - wzór umowy.pdf

Projekt budowlany -Probostwo Dolne zadanie 1.rar

Projekt budowlany -Probostwo Dolne zadanie 2.rar

Ogłoszenia:

  1. Ogłoszenie o przetargu (24.04.2012 14:11)
  2. Zawiadomienie o wyborze oferty (16.05.2012 11:49)
Opublikował: Jerzy Chudzyński
Publikacja dnia: 24.04.2012 14:10
Dokument oglądany razy: 9191
Podlega Ustawie
 
@ws1.kpsi.pl