RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 23.03.2017 09:57 z powodu:

 archiwum 

Modernizacja - przebudowa drogi gminnej we wsi Mikanowo gmina Lubanie od km 0+000 do km 0+897

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty

userfiles/SIWZ(4).pdf

userfiles/Załącznik nr 1 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna(1).pdf

userfiles/Załącznik nr 2 - kosztorys ofertowy(1).doc

userfiles/Załącznik Nr 3 - formularz ofertowy(3).doc

userfiles/Załącznik nr 4 - wykaz kadry technicznej(3).doc

userfiles/Załącznik nr 5 - wykaz wykoannych robót(3).doc

userfiles/Załącznik nr 6 - wykaz prac przeznaczonych do podwykonania(3).doc

userfiles/Załącznik nr 7 - oświadczenie o udzielonej gwarancji(3).doc

userfiles/Załącznik nr 8 - upoważnienie(3).doc

userfiles/Załącznik nr 9 - oświadczenie w trybie art_ 22 ust_ 1(2).pdf

userfiles/Załącznik Nr 10 - oświadczenie w trybie art_ 24 ust_ 1(2).pdf

userfiles/Załącznik Nr 11 - oświadczenie w trybie art 24 ust_ 1, pkt_ 2(2).pdf

userfiles/Załącznik Nr 12 - wzór umowy(2).pdf

userfiles/Załącznik nr 13(1).doc

userfiles/OPIS TECHNICZNY(1).pdf

userfiles/OBLICZENIE ROBÓT ZIEMNYCH(1).pdf

userfiles/OBLICZENIE WIELKOŚCI ELEMENTÓW DROGOWYCH(1).pdf

userfiles/WYKAZ ZJAZDÓW(2).pdf

rys 1.pdf

rys 2.pdf

rys. 3.pdf

rys. 4.pdf

rys. 5.pdf

rys. 6.pdf

rys. 7.pdf

rys. 8.pdf

Ogłoszenia:

  1. ogłoszenie o zamówieniu (22.06.2011 13:18)
  2. Informacja o wyborze oferty (07.07.2011 12:36)
Opublikował: Jerzy Chudzyński
Publikacja dnia: 22.06.2011 13:17
Dokument oglądany razy: 8343
Podlega Ustawie
 
@ws1.kpsi.pl