RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 23.03.2017 09:57 z powodu:

 archiwum

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gmina Lubanie - zadanie nr 2 Mikanowo - Lubanie - Probostwo Dolne

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA.doc

Załącznik nr 2 Kosztorys ofertowy - Przedmiar.pdf

Załącznik nr 2 Kosztorys ofertowy - Przedmiar.doc

Załącznik Nr 3 - formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 4 - wykaz kadry technicznej.doc

Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych robót.doc

Załącznik nr 6 - wykaz prac przeznaczonych do podwykonania.doc

Załącznik nr 7 - oświadczenie o udzielonej gwarancji.doc

Załącznik nr 8 - upoważnienie.doc

Załącznik nr 9 - oświadczenie w trybie art_ 22 ust_ 1.doc

Załącznik Nr 10 - oświadczenie w trybie art_ 24 ust_ 1.doc

Załącznik Nr 11 - oświadczenie w trybie art 24 ust_ 1, pkt_ 2.doc

Załącznik Nr 12 - wzór umowy.doc

Projekt budowlany część opisowa - Zadanie Lubanie .doc

Projekt budowlany część graficzna - Zadanie Lubanie.doc

Projekt budowlany część opisowa - Zadanie Mikanowo.doc

Projekt budowlany część graficzna - Zadanie Mikanowo.doc

Projekt budowlany część opisowa - Zadanie Probostwo Dolne.doc

Projekt budowlany cześć graficzna - Zadanie Probostwo Dolne.doc

Treść zapytań do specyfikacji i wyjaśnienie:

zapytanie oraz wyjaśnienie.doc

zapytanie oraz wyjaśnienie.doc

Ogłoszenia:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu, informacja o wyniku postępowania (04.05.2011 14:46)
Opublikował: Jerzy Chudzyński
Publikacja dnia: 14.03.2011 12:38
Dokument oglądany razy: 8516
Podlega Ustawie
 
@ws1.kpsi.pl