RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 02.09.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja treści

WYBORY 2011

                                                       

                                                                     K O M U N I K A T


                    Na podstawie art. 114 Kodeksu Wyborczego podaje się poniżej do publicznej wiadomości wykaz tablic znajdujących się na terenie Gminy Lubanie na których można umieszczać bezpłatnie obwieszczenia wyborcze i plakaty wszystkich Komitetów Wyborczych:

 1. Lubanie (przy UG oraz w centrum wsi)         10. Mikanowo B

  2. Barcikowo                                                           11. Probostwo Dolne

  3. Bodzia                                                                   12. Probostwo Górne                           

  4. Gąbinek                                                                 13. Przywieczerzyn

  5. Janowice                                                              14. Sarnówka

  6. Kałęczynek                                                           15. Siutkówek

  7. Każmierzewo                                                       16. Tadzin

  8. Kucerz                                                                    17. Ustronie

  9. Mikanowo A                                                          18. Włoszyca

                                                                                        19. Zosin


Informator Wyborcy

Wyborca niepełnosprawny do dnia 25.09.2011r., na jego pisemny wniosek, może zostać dopisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania nr 4 w Ustroniu. Dotyczy to szczególnie wyborców z obwodów głosowania nr 1, 2 i 3. Zgodnie z art. 27 par. 1 Kodeksu Wyborczego w miejscowości Ustronie wyznaczono lokal do głosowania osób niepełnosprawnych.
Zgodnie z art. 40 a Kodeksu Wyborczego, wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładek na karty do losowania sporządzonych w alfabecie Braille'a. Zamiar głosowania przy użyciu nakładek wyborca niepełnosprawny zgłasza Wójtowi Gminy w terminie do dnia 25.09.2011r. Dla tych wyborców wyznacza się Obwód Wyborczy nr 1 znajdujący się w Gminnych Ośrodku Kultury w Lubaniu.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza Wójtowi Gminy w terminie do dnia 18.09.2011r. Dla tych wyborców, stosownie do postanowień art. 61 c par. 2 Kodeksu Wyborczego wyznacza się lokal Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w GOK Lubanie.
Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat oraz wyborcy niepełnosprawni mogą udzielić pełnomocnictwa do glosowania w ich imieniu. W związku z powyższym wyborcy ci powinni złożyć w terminie do dnia 29.09.2011r. wniosek do Wójta Gminy w którym wyznaczają pełnomocnika (może nim być syn, córka lub osoba sprawująca bezpośrednią opiekę). Zasady głosowania poprzez pełnomocnika określają art. 54 – 61 Kodeksu Wyborczego.
Wyborcy którzy przed dniem wyborów tj. przed 9.10.2011r. zmienią stałe miejsce pobytu mogą glosować w innej miejscowości. W związku z tym do dnia 7 października br. powinni zgłosić się do Urzędu Gminy w celu uzyskania zaświadczenia uprawniającego ich do glosowania w miejscu w którym będą w dniu glosowania przebywać.
W dniach od 18 września do 1 października 2001r. Każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Gminy (pok. nr 5) czy został umieszczony w spisie wyborców.

Pełnomocnik
do spraw wyborów

Irena MroczkowskaOpublikował: Jerzy Chudzyński
Publikacja dnia: 02.09.2011
Podpisał: Jerzy Chudzyński
Dokument z dnia: 16.08.2011
Dokument oglądany razy: 1 040
@ws1.kpsi.pl