RSS
A A A
SmodBIP

Plany zagospodarowania - procedura

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubanieo wyłożeniu projektu MPZP dla fragmentów obrębów geodezyjnych Kłęczynek i Sarnówka wraz z prognozą oddzdiaływania na środowisko w dniach od 8 października 2020 do 6 listopada 2020r.

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów geodezyjnych Kałęczynek i Sarnówka

Uzasadnienie do uchwały

Mapa MPZP

Opracowanie Ekofizjograficzne

Ekomapa

Prognoza oddziaływania na środowisko

Uchwała Rady Gminy Lubanie z dnia 29 sierpnia 2017 r. nr XXV/144/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie miejscowości Mikanowo w gminie Lubanie została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 7 września 2017 r. (pozycja 3406).

Projekt miejscowego planu

Plan_Lubanie_A

Plan_Lubanie_B

Plan_Lubanie_C

Prognoza_mpzp_Lubanie_październik_2016

uchwala_lubanie_mikanowo_pazdziernik_2016

Zmiana planu dla obszarów położonych w Lubaniu i Gąbinku

załącznik 

Zmiana planu dla obszarów położonych w Mikanowie

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie

w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca.

                                przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/203/14 z dnia 28.03.2014r.                                   (opublikowany w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 1153/2014)

Opublikował: Piotr Rolirad
Publikacja dnia: 30.09.2020
Podpisał: Piotr Rolirad
Dokument z dnia: 11.09.2017
Dokument oglądany razy: 4 905
@ws1.kpsi.pl