RSS
A A A
SmodBIP

Sprawozdania budżetowe

Sprawozdania Gminy Lubanie II kwartał 2020r.

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rb-Z wartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Sprawozdania Gminy Lubanie I kwartał 2020r.

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rb-Z wartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Sprawozdania Gminy Lubanie IV kwartał 2019r.

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rb-Z wartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Sprawozdania Gminy Lubanie III kwartał 2019r.

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rb-Z wartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Sprawozdania Gminy Lubanie II kwartał 2019r.

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rb-Z wartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Sprawozdania Gminy Lubanie I kwartał 2019r.

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rb-Z wartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Sprawozdania Gminy Lubanie IV kwartał 2018r.

Rb-27S sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Sprawozdania Gminy Lubanie III kwartał 2018r.


Rb-27S sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2018

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2018

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie  jednostki samorządu terytorialnego

Rb-Z kwartalne zprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowychOpublikował: Piotr Rolirad
Publikacja dnia: 30.07.2020
Podpisał: Piotr Rolirad
Dokument z dnia: 07.11.2018
Dokument oglądany razy: 2 007
@ws1.kpsi.pl