RSS
A A A
SmodBIP

Podatki i opłaty

 PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Podatek od nieruchomości

Podstawa:  Uchwała Nr VII/78/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

Podatek rolny

Obniżenie średniej ceny skupu żyta określonej przez prezesa GUS dla celów obliczenia podatku rolnego

Podstawa: Uchwała Nr VII/80/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny zakupu skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego

Podatek leśny

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku wyniosła 194,24 zł za 1 m3.

Zgodnie z art. 4 ust. 1ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym podatek leśny od 1 h za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy

Podstawa: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2018r.

Podatek od środków transportu

Podstawa:  Uchwała Nr VII/79/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień od podatku od środków transportowych

Opłata targowa

Podstawa: UCHWAŁA NR XI/50/15 RADY GMINY LUBANIE z dnia 26 listopada 2015 r.

Podstawa: UCHWAŁA NR XXVI/156/17 RADY GMINY LUBANIE z dnia 12 października 2017 r.

Opłata za wodę i ścieki

                  Cena brutto
 Woda                            3,53 zł
 Ścieki                           5,27 zł

Podstawa: Uchwała Rady Gminy nr VIII/86/2019 z dnia 17.12.2019r.  oraz decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie                                                                   

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Podstawa: UCHWAŁA NR XXVI/158/17 RADY GMINY LUBANIE z dnia 12 października 2017 r.Opublikował: Piotr Rolirad
Publikacja dnia: 09.06.2020
Podpisał: Piotr Rolirad
Dokument z dnia: 07.02.2011
Dokument oglądany razy: 5 625
@ws1.kpsi.pl