RSS
A A A
SmodBIP

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Lubanie, dnia 2 marca 2020 r.

RG.0012.3.2.2020

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu , które odbędzie się dnia 11 marca 2020 r. ( środa ) o godz. 1400 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Lubanie.
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie posiedzenia.
2. Dokonanie oceny funkcjonowania zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w gminie – ferie 2020.
3. Przyjęcie informacji o wynikach egzaminów próbnych przeprowadzonych w klasach VIII szkół podstawowych ( liczba uczniów w klasach, osiągnięte wyniki, wnioski do dalszej pracy ).
4. Przyjęcie informacji o formach pracy z uczniami uzdolnionymi i z uczniami
z dysfunkcjami w szkołach podstawowych.
5.Zapoznanie się z działalnością organizacji i kół zainteresowań działających w szkołach podstawowych.
6. Sprawy bieżące.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Agnieszka Augustyniak

Protokół Nr 3/2019 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 26 czerwca 2019 r.

Protokół Nr 2/2019 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 10 kwietnia 2019 r.


Protokół Nr 1/2019 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 28 stycznia 2019 r.

Protokół Nr 6/18 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 3 lipca 2018 r.


Protokół Nr 4/18 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 4 kwietnia 2018 r.

Protokół Nr 1/18 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 22 stycznia 2018 r.Opublikował: Piotr Rolirad
Publikacja dnia: 03.03.2020
Podpisał: Piotr Rolirad
Dokument z dnia: 01.02.2018
Dokument oglądany razy: 1 754
@ws1.kpsi.pl