RSS
A A A
SmodBIP

Komisje

Komisje Rady Gminy Lubanie - Kadencja 2018 - 2023

Komisja Rewizyjna


    

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej

1. Łapciak Magdalena Przewodnicząca                                                                            

2. Karasiewicz Izabela Zastępca Przewodniczącej

3.Agacki Wojciech

4. Ogrodowska Anna

Skład osobowy Komisji Budżetu i Finansów

1. Edward Żychlewicz Przewodniczący

2. Jarosław Kulpa Zastępca Przewodniczącego

3. Agnieszka Augustyniak

4. Małgorzata Juchniewicz

5. Wojciech Kaszubski

6. Magdalena Łapciak

Skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

1. Agnieszka Augustyniak Przewodnicząca

2. Jonasz Głowacki Zastępca Przewodniczącego

3. Wojciech Agacki

4. Mirosława Ciesielska

5. Wojciech Kaszubski

6. Izabela Zakrzewska .


Skład osobowy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego


1. Izabela Zakrzewska Przewodnicząca

2. Jonasz Głowacki .Zastępca Przewodniczącego.

3. Izabela Karasiewicz

4. Jarosław Kulpa

5. Paulina Łapciak

6. Włodzimierz Woźniak


Skład osobowy Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji


1. Małgorzata Juchniewicz Przewodnicząca

2. Mirosława Ciesielska Zastępca Przewodniczącej

3. Paulina Łapciak

4.Anna Ogrodowska

5. Włodzimierz Woźniak

6.Edward Żychlewicz

Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

1. Wojciech Kaszubski Przewodniczący

2. Mirosława Ciesielska Zastępca Przewodniczącego

3. Małgorzata Juchniewicz

4. Izabela Zakrzewksa


Komisje Rady Gminy Lubanie - Kadencja 2014 - 2018

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący:  Grzegorz Skarupski
     Członkowie:   Dorota Ciesielska
                                                                                   Błażej  Wesołowski                                                                                    Magdalena Łapciak

Komisja Budżetu i Finansów
                                                  Przewodniczący:   Edward Żychlewicz                                                     Czlonkowie:   Jarosław Kulpa
                                 Grzegorz Skarupski
                                  Jadwiga Krusińska
                                Dorota Ciesielska
                                    Izabela Karasiewicz

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
                                        Przewodniczący:    Agnieszka Augustyniak                      
             Członkowie:    Jarosław Kulpa
                                     Wojciech Kaszubski
                                    Barbara Budzyńska
                                           Małgorzata Juchniewicz
                                     Izabela Zakrzewska

Komisja Rolnictwa, Gospodarowania Mieniem
Komunalnym i Inwestycji

     Przewodniczący:    Jadwiga Krusińska
                                                            Członkowie:    Błażej Wesołowski                                                                                        Edward  Żychlewicz
                                    Ryszard Szczesny
                                                                                      Małgorzata Juchniewicz                                                                                Izabela Zakrzewska


Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Gospodarki
Komunalnej i Porządku Publicznego
    Przewodniczący:     Barbara Budzyńska
                  Członkowie:     Agnieszka Augustyniak
                                       Wojciech Kaszubski
                                                                                      Magdalenia Łapciak                                                                                   Ryszard Szczesny

                                        Izabela Karasiewicz


 Komisje Rady Gminy Lubanie - Kadencja 2010 - 2014

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Wojciech Chrząszcz
    Członkowie:  Dorota Ciesielska
                    Renata Szopa
                             Krzysztof Błaszczak

Komisja Budżetu i Finansów
Przewodniczący: Dorota Ciesielska
      Członkowie: Ryszard Szczesny
                            Tomasz Wyborski
                                Wojciech Chrząszcz
                                  Włodzimierz Woźniak
                              Edward Żychlewicz

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 
                          Przewodniczący: Małgorzata Juchniewicz                                                
Czlonkowie: Andrzej Ulczycki
                   Renata Szopa
                              Izabela Zakrzewska
                         Irena Troszyńska
                                Włodzimierz Woźniak

Komisja Rolnictwa, Gospodarowania Mieniem
Komunalnym i Inwestycji
Przewodniczący: Andrzej Ulczycki
   Członkowie: Władysław Makowski
                     Tomasz Wyborski
                        Edward Żychlewicz
                        Barbara Budzyńska
                     Irena Troszyńska


Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Gospodarki
Komunalnej i Porządku Publicznego
Przewodniczący: Ryszard Szczesny
Członkowie: Władysław Makowski
                            Małgorzata Juchniewicz
                    Krzysztof Błaszczak
                      Izabela Zakrzewska
                      Barbara BudzyńskaOpublikował: Piotr Rolirad
Publikacja dnia: 20.02.2019
Podpisał: Piotr Rolirad
Dokument z dnia: 20.02.2019
Dokument oglądany razy: 4 778
@ws1.kpsi.pl