RSS
A A A
SmodBIP

2018

Opinia RIO z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2019 – 2027.

Opinia RIO z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubanie na 2019 rok.

Opinia RIO z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubanie na 2019 rok.

Opinia RIO z dnia 14 sierpnia 2018r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego.

Opinia RIO z dnia 14 sierpnia 2018r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Lubanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 roku.

Opinia RIO z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego.

Opinia RIO z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego.

Opinia RIO z dnia 20 lipca 2018r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego.

Opinia RIO z dnia 20 lipca 2018r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego.

Opinia RIO z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego.

Opinia RIO z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego.

Opinia RIO z dnia 23 maja 2018r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubanie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lubanie z wykonanie budżetu gminy za 2017 rok.

Opinia RIO z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie wyrażania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubanie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Opinia RIO z dnia 21 marca 2018r. w sprawie wyrażania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego

Opinia RIO z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie wyrażania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lubanie na 2018r.

Opinia RIO z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie wyrażania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy LubanieOpublikował: Piotr Rolirad
Publikacja dnia: 06.12.2018
Podpisał: Piotr Rolirad
Dokument z dnia: 01.02.2018
Dokument oglądany razy: 1 637
@ws1.kpsi.pl