RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.04.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: uchwały

Uchwały Rady Gminy 2019

Uchwała Nr III/41/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przyjęcia do realizacji zaktulizowanego "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Lubanie"

Uchwała Nr III/40/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przyjęcia i realizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji" dla gminy Lubanie na lata 2018-2023

Uchwała Nr III/39/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2019 rok

Uchwała Nr III/38/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Progrnozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2019-2027

Uchwała Nr III/37/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego przed upływem okresu ustalonego w umowie

Uchwała Nr III/36/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr III/35/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubanie na lata 2019-2021

Uchwała Nr III/34/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku

Uchwała Nr III/33/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubanie w 2019 roku"

Uchwała Nr III/32/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązaywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii" na 2019 rok

Uchwała Nr III/31/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zatweirdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lubanie na 2019 rok

Uchwała Nr III/30/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubanie na 2019 rokOpublikował: Piotr Rolirad
Publikacja dnia: 09.04.2019
Podpisał: Piotr Rolirad
Dokument z dnia: 09.04.2019
Dokument oglądany razy: 124
@ws1.kpsi.pl