RSS
A A A
SmodBIP

Podatki i opłaty

 PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Podatek od nieruchomości

Podstawa: UCHWAŁA NR II/12/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018r.

Podatek rolny

Obniżenie średniej ceny skupu żyta określonej przez prezesa GUS dla celów obliczenia podatku rolnego

Podstawa: UCHWAŁA NR II/14/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018r.

Podatek leśny

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku wyniosła 191,98 zł za 1 m3.

Zgodnie z art. 4 ust. 1ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym podatek leśny od 1 h za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy

Podstawa: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2018r.

Podatek od środków transportu

Podstawa: UCHWAŁA NR II/13/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018r.

Opłata targowa

Podstawa: UCHWAŁA NR XI/50/15 RADY GMINY LUBANIE z dnia 26 listopada 2015 r.

Podstawa: UCHWAŁA NR XXVI/156/17 RADY GMINY LUBANIE z dnia 12 października 2017 r.

Opłata za wodę i ścieki

                  Cena brutto
 Woda                            3,11 zł
 Ścieki                           4,59 zł

Podstawa: Uchwała Rady Gminy nr II/16/2018 z dnia 12.12.2018r.  oraz decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie                                                                   

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Podstawa: UCHWAŁA NR XXVI/158/17 RADY GMINY LUBANIE z dnia 12 października 2017 r.Opublikował: Piotr Rolirad
Publikacja dnia: 09.01.2019
Podpisał: Piotr Rolirad
Dokument z dnia: 07.02.2011
Dokument oglądany razy: 3 799
@ws1.kpsi.pl