RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 14.12.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana

Podatki i opłaty

 PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Podatek od nieruchomości

Podstawa: UCHWAŁA NR XIX/105/16 RADY GMINY LUBANIE z dnia 30 listopada 2016 r.

Podatek rolny

Zwalnia się z podatku rolnego grunty zajęte na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Podstawa: Uchwała Rady Gminy Lubanie nr XXXVIII/208/10 z dnia 9.11.2010r.

Obniżenie średniej ceny skupu żyta określonej przez prezesa GUS dla celów obliczenia podatku rolnego

Podstawa: UCHWAŁA NR XXVII/160/17 RADY GMINY LUBANIE z dnia 28 listopada 2017 r.

Podatek leśny

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku wyniosła 197,06 zł za 1 m3.

Zgodnie z art. 4 ust. 1ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym podatek leśny od 1 h za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy

Podstawa: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2017r.

Podatek od środków transportu

Podstawa: UCHWAŁA NR XI/48/15 RADY GMINY LUBANIE z dnia 26 listopada 2015 r.

Opłata targowa

Podstawa: UCHWAŁA NR XI/50/15 RADY GMINY LUBANIE z dnia 26 listopada 2015 r.

Podstawa: UCHWAŁA NR XXVI/156/17 RADY GMINY LUBANIE z dnia 12 października 2017 r.

Opłata za wodę i ścieki

                  Cena brutto
 Woda                            2,50 zł
 Ścieki                           3,75 zł

Podstawa: Uchwała Rady Gminy nr IX/56/11 z dnia 29.11.2011r.                                                                         Uchwała Rady Gminy  nr IX/57/11 z dnia 29.11.2011r.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Podstawa: UCHWAŁA NR XXVI/158/17 RADY GMINY LUBANIE z dnia 12 października 2017 r.Opublikował: Piotr Rolirad
Publikacja dnia: 14.12.2017
Podpisał: Piotr Rolirad
Dokument z dnia: 07.02.2011
Dokument oglądany razy: 3 482
@ws1.kpsi.pl